Archiv - FAiTH

premiéra 17.02.2014
nejbližší představení

Anotace

Když je víra v umění silnější než v život

Miřenka Čechová a Andrea Miltnerová v tanečně-výtvarném představení o ztrátě víry v umění, jež nahradilo život, o nemožnosti přestat a nemožnosti zůstat. O kráse rozkladu, násilí drilu, o nesnesitelné přítomnosti a minulosti, jež nás vždy dožene.

Co to znamená, když je člověk oddaný nějaké vyšší neucho­pitelné entitě, když je umělec oddaný umění natolik,  že se stává jeho životním smyslem, vírou, náboženstvím. Můžete někomu vzít víru? Co když ztratíte víru v umění?  Prozřete do oslepující prázdnoty, do šedivé plytké reality.

Inspiračním zdrojem pro mě byl dokumentární příběh primabaleriny Národního divadla Taťány Juřicové, která spáchala sebevraždu a která mě učila na pražské Konzervatoři, když jsem procházela kritickým obdobím dospívání. Její příběh a osud ve mě pořád rezonují a paralely, jež protínají oba naše životy mě děsí. Z momentu poznání, hluboké osobní krize a koloběhu přírody, v níž smrt je jen pouhá součást, vychází tohle představení.”
(Miřenka Čechová)

Výrazná a oceňovaná práce s výtvarnem a audiovizuálními prostředky je pro Tantehorse charakteristická, ale myslím, že tato citlivá a křehká, téměř nevýrazná, o to intenzivnější projekce se stane v jejich případě trvale vzpomínanou.
Divadelní noviny, Dominik Melichar, 20/ 2/2014
Miřenka Čechová spolu s Andreou Miltnerovou nastudovaly vizuálně promyšlenou 
inscenaci.
Taneční aktuality, Lucie Dercsényiová, 17/2/2014