Being and Becoming

premiéra 23.08.2022
nejbližší představení

Anotace

Vizuálně taneční performance-instalace zabývající se tématem limitace, restrikce a omezení, organicky propojuje lidské tělo a objekt v jeden významový celek, kdy jeden bez druhého nemohou existovat. Materiál se stává součástí těla a tělo pohybujícím se objektem. V průběhu času se proměňují a přemisťují po prostoru, k němuž se zároveň vztahují.

Divák je vybízen ke zpomalení, přičemž je mu poskytnuto množství úhlů pohledu, z nějž chce situaci, dílo pozorovat. Hledání své vlastní perspektivy, jež se proměňuje v čase, je zesíleno nabídnutou možností audio stopy, díky níž se divák dostává "dovnitř díla" a naslouchá tak nejen ozvukům samotného materiálu, ale také proudu vědomí performerky. Ta nám zpřítomňuje momentální uvažování o vztahu těla a materiálu, jenž v přítomném čase vědomě vytváří, ale také okamžik tělesné restrikce, jasně vymezeného prostoru pro existenci, v němž sama pro sebe nachází svobodu.

Koncept/Performance: Miřenka Čechová
Kostým-objekt: Jakub Tauš
Koordinace za NGP: Alena Kotyza
Hudba/Sound design: Martin Tvrdý
Light design: Filip Horn, Hugo Hejzlar
Produkce: Kateřina Pazderová, Jakub Urban