EMERGENCY DANCES - CALL for projects

premiéra 20.12.2018
nejbližší představení

Anotace

CALL for projects

EMERGENCY DANCES

Divadelní soubor Tantehorse, zabývající se originálními autorskými projekty na pomezí žánrů divadla, tance a performance se rozhodl podpořit mladé začínající tvůrce a poskytnout jim prostor a produkčně/technické zázemí pro vlastní autorskou tvorbu.
Podpoříme vznik tří projektů, které aktivně reagují na současnou realitu, propojují kritický pohled, vybízí k novému uvažování o zásadních společenských otázkách a zachází s netradiční uměleckou formou. Kurátorkou projektu je Miřenka Čechová, technicko-produkční tým tvoří tvůrci souboru Tantehorse, partnerem projektu je Palác Akropolis.

Emergency dances
Emerge (z lat. emergere), znamená zjevit se, povstat (mergere – ponořit se + e/ex – ven). Téma Emergency dances klade podmínku těla jako primárního výrazového prostředku, které zpracovává palčivou otázku naléhavé okolnosti nebo mimořádné potřeby, kterou zjevuje a ohledává v dialogu s divákem.

Zajímají nás návrhy projektů tématicky odvážných, formálně inovativních, které kladou vysoký nárok na diváka, a které je tvůrce schopen komunikovat s kurátorkou jak v procesu zkoušení, tak v následné diskusi s diváky.

Nabízíme:
- plně profesionální produkčně technické zabezpečení projektu
- prostor na zkoušení (dle nabízených časových možností)
- prostor na premiéru, která bude komponovaným večerem všech tří děl v Paláci Akropolis
- finanční budget na nízkonákladovou scénografii, kostýmy a autorské honoráře (např. hudba)
- dramaturgickou supervizi
- odborné konzultace s experty z diskutované tématické oblasti
- prezentaci tvůrců v kontextu profesionálního nezávislého divadla

Požadujeme:
- schopnost vést dialog s autory dalších projektů
- kritické uvažování v tvůrčím procesu a otevřenost k novým podnětům
- tématická aktuálnost, formalní inovativnost, odvaha k experimentu
- primární fokus na lidské tělo a minimalizace vnějších prostředků
- délka 20-30 minut

Časový harmonogram:

Leden 2019 – vyhlášení výběru třech projektů
Únor - květen – 1. část přípravy projektu
Květen – první vzájemný showcase a kritické připomínky
Červen – srpen – 2. část přípravy projektu
Srpen – druhý společný showcase a kritické připomínky
Září – premiéra projektu v Paláci Akropolis
Listopad 2019 – repríza projektu v Paláci Akropolis v rámci Noci divadel 2019

Uzávěrka návrhu projektů je 30.prosince 2018.

Návrh projektu by měl obsahovat:
1. Téma, které chcete zpracovávat a jeho relevanci k současnému světu
2. Způsob, jakým chcete téma zpracovávat
3. Tvůrčí tým (kdo se na projektu má podílet)
4. Odborného konzultanta projektu
5. Cíle a perspektivy, které by projekt měl přinést (tvůrci a divákům).

K návrhu přiložte:
- CV autora
- video ukázku a popis práce na předešlých projektech, z nichž bude patrné, jakým způsobem tvůrce uvažuje/uvažoval, případně popis toho, čím se bude lišit jeho uvažování v tomto projektu.
- Případné další přílohy (recenze, kritiky, CV dalších tvůrců, atd.)

FORMULÁŘ EMERGENCY DANCES - CALL FOR PROJECTS KE STAŽENÍ ZDE

Projekty na vyplněném formuláři posílejte na: tantehorse@gmail.com
Další otázky vám zodpoví za Tantehorse Jakub Urban, taktéž na tantehorse@gmail.com, nebo na tel: 777 947 430