Emregency Dances III. - OPEN CALL

premiéra 31.12.2019
nejbližší představení

Anotace


CALL for projects

EMERGENCY DANCES III. aneb Tanec povstávající ze stavu nouze)

Divadelní soubor Tantehorse, zabývající se originálními autorskými projekty na pomezí žánrů divadla, tance a performance se opět rozhodl podpořit mladé, začínající, či nezávislé tvůrce a poskytnout jim prostor a produkčně/technické zázemí pro experimentální autorskou tvorbu.

Podpoříme vznik tří projektů, které aktivně reagují na současný svět, využívají kritický pohled, vybízí k novému uvažování o důležitých společenských otázkách a zachází s netradiční uměleckou formou. Kurátorkou projektu je Miřenka Čechová, technicko-produkční tým tvoří tvůrci souboru Tantehorse, partnerem projektu je Palác Akropolis.

Emergency dances
Emerge (z lat. emergere), znamená zjevit se, povstat (mergere – ponořit se + e/ex – ven). Nás cyklus volně překládáme jako Tanec povstávající ze stavu nouze.
Téma Emergency dances klade podmínku těla jako primárního výrazového prostředku, které zpracovává palčivou otázku naléhavé okolnosti nebo mimořádné potřeby, kterou zjevuje a ohledává v dialogu s divákem.

Zajímají nás návrhy projektů tématicky odvážných, formálně inovativních, které kladou vysoký nárok na diváka, a které je tvůrce schopen komunikovat s kurátorkou jak v procesu zkoušení, tak v následné diskusi s diváky.

Emergency Dances chtějí motivovat tvůrce k experimentu, avšak v rámci intelektuální i producentské podpory. Projekt lze chápat též jako laboratoř, krátkometrážní délka finálních projektů je startovacím polem pro vznik následného celovečerního díla.

Po zkušenosti z předešlých dvou dílů přidáváme k projektu ještě tři workshopy. Vybraní tvůrci dostanou možnost absolvovat dramaturgický workshop (vedený filosofkou performance Alicí Koubovou) a technicko-produkční (vedený Jakubem Urbanem). Kurátorka Miřenka Čechová povede workshop režijně-choreografický a díla bude průběžně diskutovat.

Nabízíme:
- plně profesionální produkčně technické zabezpečení projektu
- prostor na zkoušení (dle nabízených časových možností)
- prostor na premiéru, která bude komponovaným večerem všech tří děl v Paláci Akropolis
- finanční budget na nízkonákladovou scénografii, kostýmy a autorské honoráře (např. hudba)
- dramaturgickou, režijní a produkčně technickou supervizi
- možnost absolvování tří workshopů
- odborné konzultace v průběhu procesu zkoušení
- prezentaci tvůrců v kontextu profesionálního nezávislého divadla
- diváckou a odborně kritickou zpětnou vazbu po uvedení

Požadujeme:
- angažovaný umělecký přístup k tvorbě
- schopnost vést dialog s autory dalších projektů
- kritické uvažování v tvůrčím procesu a otevřenost k novým podnětům
- společenskou aktuálnost a aktivistický přístup k tématu
- formalní inovativnost a odvahu k experimentu
- primární fokus na lidské tělo a minimalizaci vnějších prostředků
- délka 20-30 minut

Časový harmonogram:

13.1.2020 – setkání všech přihlášených (ve večerních hodinách)
Leden 2020 – vyhlášení výběru třech projektů
Březen - květen – 1. část přípravy projektu
Květen – první vzájemný showcase a kritické připomínky
Červen – září – 2. část přípravy projektu
Září – druhý společný showcase a kritické připomínky
Říjen – premiéra projektu v Paláci Akropolis
Listopad 2020 – repríza projektu v Paláci Akropolis

Uzávěrka návrhu projektů je:
Do 31.prosince 2019

Návrh projektu by měl obsahovat:
1. Téma, které chcete zpracovávat a jeho relevanci k současnému světu
2. Způsob, jakým chcete téma zpracovávat (formalní inovativost)
3. Tvůrčí tým (kdo se na projektu má podílet)
4. Cíle a perspektivy, které by projekt měl přinést (tvůrci a divákům).

K návrhu přiložte:
- CV autora
- video ukázku a popis práce na předešlých projektech, z nichž bude patrné, jakým způsobem tvůrce uvažuje/uvažoval, případně popis toho, čím se bude lišit jeho uvažování v tomto projektu. (Video zašlete jako odkaz na Youtube, Vimeo, apod. Neakceptujeme odkazy ke stažení)

Forumlář vč. příloh vyplňte zde:
https://cutt.ly/ED3_form

Další otázky vám zodpoví do 28.12. Jakub Urban na tantehorse@gmail.com nebo na 777 947 430.

Reflexe předešlých dílů ED 1 a ED 2.

V roce 2019 bylo z původního plánu na místo 3 projektů podpořeno 5 nových projektů a zpracovány dvě tématické linie, Patologie médií a Limity tělesnosti.
Tyto tématické linie vznikly jako reakce na předložené projekty, tvůrci se dotýkali podobných, či podobně zaměřených otázek. Díla měla možnost vytvořit navzájem dialog, kontrastovala v uchopené formě, odrážela se v sobě navzájem. Po prvním uvedení následovala kriticky vedená diskuse s diváky, moderovaná filosofkou performance Alicí Koubovou.

Podpoření tvůrci 2019:
Johana Pocková & Sabina Bočková – Jáma Lvová, Denisa Musilová – Ententiky, Bora Debnárová & Jindřiška Křivánková: Not to Take a Prayer, Martin Talaga & Denis Baštuga: Homo Sensorium, Kristýna Kužvartová & Aida Mujačić – Druhá kůže.

 

Umění je zrcadlem doby. Tvůrci vždy, ať už víceméně vědomě či nevědomě, reflektují to, co je obklopuje, co je pálí a nedá jim spát. Ke snaze o taneční aktivismus se hlásí i nová série představení pod názvem Emergency dances, která vzniká pod patronací uměleckého uskupení Tantehorse a dává nově nastupující generaci umělců prostor vyjádřit se.
Daniela Machová, Taneční Aktuality
Emergency Dances představuje skvělou příležitost pro neokoukané tváře a je sympatické, že se kurátorské pozice ujal soubor, jehož jméno zdobí nejen programy českých, ale i zahraničních divadel. Série tak představuje skvělou laboratoř, ve které lze pozorovat nejenom evoluci talentů, ale také konfrontaci nejmladších zástupců taneční scény.
Josef Bartoš, Taneční Aktuality