Strachy

premiere 31.05.2022
closest performance

Annotation

Tantehorse:
Strachy

Nežijeme jen každý sám za sebe. Abychom byli sami sebou, potřebujeme druhé lidi, rozvíjíme s nimi vztahy a propojujeme se do sítí. Jsme na sobě navzájem závislí. Tyto vztahy jsou zároveň přirozeně nerovné. Někdy potřebuji druhého víc než on mě, jindy někdo jiný závisí na mě. Hranice mezi tím, kdy jde o vyživující závislost a kdy o manipulativní závislost, je tenká. Umělecký svět se pojí s představou svobody, boření stereotypů, otevírání nových možností a vyživující tvořivosti. Paradoxně v něm ale existuje stejná toxicita a manipulativní mocenské vztahy jako ve společnosti, kterou má umění měnit a obohacovat. Snést takový paradox znamená často zažívat až paralyzující strach.
Performativní dílna nebo také inscenovaná přednáška ukazuje schéma, jak závislostní vztahy fungují a co se děje v momentě, kdy se člověk rozhodne toxickou vztahovou strukturu opustit. Jde to, je to možné, ale člověk na to musí být připraven. Je třeba uvidět vlastní strachy a udělat další tři kroky vpřed.

koncept a performance: Alice Koubová, Miřenka Čechová
hudba: Martin Tvrdý
Projekce: Eva Chudomelová
produkce: Jakub Urban

Projekt vzniká za podpory hl. města Praha, Ministerstva kultury ČR, státního fondu kultury ČR, za podpory programu Strategie AV21 "Odolná společnost pro 21. století." Premiéra byla součástí projektu Beuys will be Beuys Goetheho instututu v Bratislavě