Emergency Dances II. - Limity tělesnosti

premiere 21.10.2019
closest performance

Annotation

Pokračování kurátorované série Emergency Dances II., kde vybraní autoři komunikují aktuální témata fyzickým jazykem performance. Tentokrát se společným jmenovatelem stává Tělo a jeho extrémní podoby. Triptych originálních děl zastupují autoři Bora Debnárová společně s Jindřiškou Křivánkovou, zabývající se tělesnou intimitou v modlitbě, Martin Talaga s Denisem Baštugou zkoumající limity tělesnosti vizuální formou a Kristýna Kužvartová, Aida Mujačić a kolektiv zpracovávající tělesnost skrze zvukovou stopu. Všechna tři díla uvádíme v premiéře a po skončení bude následovat diskuse moderovaná Alicí Koubovou.

 

Bora Debnárová a Jindřiška Křivánková: Not To Take a Prayer
"V intimitě těla"
A jak se modlíte vy? Skrze techniku dechu nazvanou Alchemy of Breath zkoumají performerky tělesný stav modlitby, vlastní intimní pohybový a emocionální projev totálního bytí v přítomnosti. Odkazují k principům modlitby odlišných náboženství, spirituálních filosofíí a tradic a hledají prostor k vlastní transcendentální komunikaci.

Koncept: Bora Debnárová
Dramaturgie: Jindřiška Křivánková
Performují: Bora Debnárová, Jindřiška Křivánková
Hudba, zpěv: Soňa Jelínková
Naštudovanie tanečného predstavenia podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia

 

Martin Talaga, Denis Baštuga: Post Human
"Všechny formy života jsou předurčené zemřít a nebo se rozvinout v něco jiného. Všechny. Včetně lidí."
Choreograf Martin Talaga a vizuální umělec Denis Baštuga se setkávají v procesu zkoumání a propojování lidského těla s organickým a neorganickým materiálem. Rozklad těla na jednotlivé elementy stejně jako jednotlivé části rozličných materiálů tvoří vizuálně překvapivou tělesnou architekturu. Téma evoluce a dehumanizace je nahlíženo prizmatem vědy, techniky a inspirováno futuristickou literaturu.

Koncept, choreografie, performuje: Martin Talaga, Denis Baštuga
Hudba: Petr Šmíd

 

Krištýna Kužvartová, Aida Mujačić a kolektiv: Druhá kůže
"Experiment pro dvě herečky a šicí stroj"
Performance zkoumá oblast tělesnosti, komunikace, socializace a globalizace pomocí audiovizuálních prostředků. Rovina metaforicky zobrazené práce (šicí stroj) se tématicky prolíná s rovinou osobní a rodinné historie. Performance je mezioborovým dialogem výtvarného objektu, choreografie, 8mm filmu, live – processingu a živé hudby, kde hlavním hudebním nástrojem je šicí stroj.

Námět a scénář: Aida Mujačić, Kristýna Kužvartová
Režie: Aida Mujačić
Dramaturgie: Małgorzata Chodyna
Hudba: Aida Mujačić, Josef Láska, Michal Nachtigal
Scénografie a kostýmy: Kristýna Kužvartová, Michal Nachtigal
Film/video: Ilona Malá
Podpořili: hlavní město Praha, Nadace život umělce, Fundacja Pałac Gorzanów

Projekt Emergency Dances vznikl v koprodukci s Palácem Akropolis a za podpory Ministerstva kultury ČR, hlavního města Praha, Státního fondu kultury ČR, fond na podporu umenia SR