Emergency Dances V. - OPEN CALL

premiéra 20.12.2023
nejbližší představení

Anotace

CALL for projects

EMERGENCY DANCES V. aneb Tanec povstávající ze stavu nouze

Divadelní soubor Tantehorse, zabývající se originálními autorskými projekty na pomezí žánrů divadla, tance a performance se opět rozhodl podpořit mladé, začínající, či nezávislé tvůrce a poskytnout jim prostor a produkčně-technické zázemí pro experimentální autorskou tvorbu.

Podpoříme vznik tří projektů, které aktivně reagují na současný svět, využívají kritický pohled, vybízí k novému uvažování o důležitých společenských otázkách a to formou tanečního, choreografického či tělesně-performativního jazyka. Kurátorsko-lektorský tým projektu tvoří režisérka Miřenka Čechová, dramaturgyně a filosofka Kristýna Boháčová a choreografka Markéta Vacovská, technicko-produkčním týmem jsou tvůrci souboru Tantehorse, partnerem projektu je Palác Akropolis.

Emergency dances
Emerge (z lat. emergere), znamená zjevit se, povstat (mergere – ponořit se + e/ex – ven). Náš cyklus volně překládáme jako Tanec povstávající ze stavu nouze.
Téma Emergency Dances klade podmínku využití těla jako primárního výrazového prostředku, které zpracovává palčivou otázku naléhavé okolnosti nebo mimořádné potřeby, kterou zjevuje a ohledává v dialogu s divákem.

Zajímají nás návrhy projektů tematicky odvážných, formálně inovativních, které kladou vysoký nárok na diváka, a které je tvůrce schopen komunikovat s kurátorkami jak v procesu zkoušení, tak v následné diskusi s diváky.

Emergency Dances chtějí motivovat tvůrce k experimentu, avšak v rámci intelektuální i producentské podpory. Projekt lze chápat též jako laboratoř, krátkometrážní délka finálních projektů je startovacím polem pro vznik následného celovečerního díla.

V předchozích edicích jsme podpořili díla, jako např. Johana Pocková a Sabina Bočková: Jáma Lvová, Ridina Ahmedová: Sádlo, Eva Stará: MASS ad.

Po zkušenosti z předešlých dílů přidáváme k projektu ještě tři workshopy. Vybraní tvůrci dostanou možnost absolvovat dramaturgický a produkční workshop. Kurátorka Miřenka Čechová povede workshop režijně-choreografický a díla bude průběžně diskutovat.

Nabízíme:
produkčně-technické zabezpečení projektu
prostor na zkoušení (cca 70h zkoušení pro každý projekt)
prostor na premiéru a reprízu, která bude komponovaným večerem všech tří děl v Paláci Akropolis
finanční budget na nízkonákladovou scénografii, kostýmy a autorské honoráře (např. hudba)
dramaturgickou, režijní a produkčně-technickou supervizi
možnost absolvování tří workshopů
odborné konzultace v průběhu procesu zkoušení
prezentaci tvůrců v kontextu profesionálního nezávislého divadla
diváckou a odborně-kritickou zpětnou vazbu po uvedení

Požadujeme:
angažovaný umělecký přístup k tvorbě
schopnost vést dialog s autory dalších projektů
kritické uvažování v tvůrčím procesu a otevřenost k novým podnětům
společenskou aktuálnost a aktivistický přístup k tématu
formální inovativnost a odvahu k experimentu
primární fokus na lidské tělo a minimalizaci vnějších prostředků
délka 20–30 minut

Časový harmonogram:

20. 12. 2023 – DEADLINE pro přihlášení projektů
leden 2024 – vyhlášení výsledků
únor–červen – 1. část přípravy projektu
červen–první vzájemný showcase a kritické připomínky
červenec–září – 2. část přípravy projektu
září – druhý společný showcase a kritické připomínky
říjen – závěrečná část zkoušení
3.11.2024 technická příprava, generálka v Paláci Akropolis
4.11.2024 – premiéra projektu v Paláci Akropolis
5.11.2024 – repríza projektu v Paláci Akropolis

Uzávěrka návrhu projektů je:
Do 20. prosince 2023

Návrh projektu by měl obsahovat:
Téma, které chcete zpracovávat a jeho relevanci k současnému světu
Způsob, jakým chcete téma zpracovávat (formální inovativnost, využití zkušeného těla)
Tvůrčí tým (kdo se na projektu má podílet)
Cíle a perspektivy, které by projekt měl přinést (tvůrci a divákům).

Zároveň pošlete k návrhu mailem na info@tantehorse.cz
CV autora/autorů video ukázku a popis práce na předešlých projektech, z nichž bude patrné, jakým způsobem tvůrce uvažuje/uvažoval, případně popis toho, čím se bude lišit jeho uvažování v tomto projektu. (Video zašlete jako odkaz na Youtube, Vimeo apod. Neakceptujeme odkazy ke stažení)

Formulář vč. příloh vyplňte zde:
https://forms.gle/iyz1Q9ZEGBCAwtwk6

Další otázky vám zodpoví do 19. 12. Jakub Urban na info@tantehorse.cz nebo na 777 947 430.

 

Reflexe dílů ED I.-III.

V roce 2019 bylo z původního plánu na místo 3 projektů podpořeno 5 nových projektů a zpracovány dvě tématické linie, Patologie médií a Limity tělesnosti. V roce 2020 jsem vybrali do další edice 3 projekty, které se spojili v tématické lince Sebe-Vědomí. Tyto tématické linie vznikly jako reakce na předložené projekty, tvůrci se dotýkali podobných, či podobně zaměřených otázek. Díla měla možnost vytvořit navzájem dialog, kontrastovala v uchopené formě, odrážela se v sobě navzájem. Po prvním uvedení následovala kriticky vedená diskuse s diváky, moderovaná filosofkou performance Alicí Koubovou.

Podpoření tvůrci 2019-2023:
Johana Pocková & Sabina Bočková – Jáma Lvová, Denisa Musilová – Ententiky, Bora Debnárová & Jindřiška Křivánková: Not to Take a Prayer, Martin Talaga & Denis Baštuga: Homo Sensorium, Kristýna Kužvartová & Aida Mujačić – Druhá kůže, Ridina Ahmedová: Sádlo, Nikola Križková: PASSING, Eva Stará: MASS, Nitish Jain a Magdalena Malinová: Ve vší svatosti, Nhung Dang & kolektiv: Motherland, Tereza Holubová, Klára Kočárková, Kristýna Štarhová: Nebojsy.

Emergency Dances představuje skvělou příležitost pro neokoukané tváře a je sympatické, že se kurátorské pozice ujal soubor, jehož jméno zdobí nejen programy českých, ale i zahraničních divadel. Série tak představuje skvělou laboratoř, ve které lze pozorovat nejenom evoluci talentů, ale také konfrontaci nejmladších zástupců taneční scény."
Josef Bartoš, Taneční Aktuality

"Umění je zrcadlem doby. Tvůrci vždy, ať už víceméně vědomě či nevědomě, reflektují to, co je obklopuje, co je pálí a nedá jim spát. Ke snaze o taneční aktivismus se hlásí i nová série představení pod názvem Emergency dances, která vzniká pod patronací uměleckého uskupení Tantehorse a dává nově nastupující generaci umělců prostor vyjádřit se."
Daniela Machová, Taneční Aktuality

"Jak je vidět, projekt Emergency Dances je nejenom příležitostí pro tvůrce a
performery, ale pro i obor performance jako takový."
Zuzana Smugalová, Opera+